Deklarace o spolupráci

Unikátní přístup k integraci, který umožní pacientům rehabilitačních ústavů vstup na chráněný pracovní trh.

Hamzova léčebna Luže - Košumberk a Ergotep, družstvo invalidů projednaly možné formáty vzájemné spolupráce rehabilitačního lékařství a chráněného trhu práce a podepsaly deklaraci o vzájemné spolupráci.

Spolupráce zahrnuje vzdělávání a poradenství, které umožní pacientům lepší orientaci v problematice chráněného pracovního trhu. Ergoeduka se bude podílet i na realizaci praktické přípravy k práci v prostředí integračního podniku.

Celý projekt přinese nové koncepční modely, pohledy i formáty na fungování rehabilitačního lékařství a chráněného trhu práce. Jde o neobvyklý přístup evropského rozměru, který usnadní pacientům rehabilitačních ústavů vstup na chráněný trh práce. Prezentace zaměřená na vhled do problematiky sociálního podnikání proběhla v Hamzově léčebně dne 4.4.2017 za účasti takřka 80 zaměstnanců léčebny.