Návštěva ČSŽ

Dne 28. 4. 2017 navštívila vzdělávací centrum Ergoeduka 15ti členná skupina Krajské rady ČSŽ z Vysočiny. Ke skupině se krátce připojil i náměstek ministra pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu Mgr. Bc. Petr Krčál.

Přítomní byli seznámeni s Ergotepem, družstvem invalidů, jeho filozofií, založením i bohatou historií zaměstnávání osob se zdravotním postižením.

Sociální podnikání bylo prezentováno jako perspektiva s hlubším společenským významem a přesahem do dalších sfér ekonomiky.