Konference Možnosti a hranice společného vzdělávání

Ergoeduka byla u toho! Dne 24.10.2017 proběhla v prostorách Krajského úřadu Královéhradeckého kraje konference s názvem Možnosti a hranice společného vzdělávání.

Konference proběhla v rámci projektu Krajský akční plán rozvoje vzdělávání v Královehradeckém kraji, reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/15_002/0000290. Ergoeduka přispěla prezentací Uplatnění absolventů se SVP. Prezentace zaujala přítomné zástupce škol a školských zařízení, z nichž někteří projevili zájem o spolupráci v oblasti praxí a stáží pro žáky se SVP. Těšíme se na spolupráci!