Broumovské diskuse

Broumovské diskuse jsou každoroční konferencí konanou v prostorách benediktinského kláštera v Broumově. Jejich cílem je inspirovat k přemýšlení o důležitých otázkách současnosti.

Kladou důraz na principy kultivované demokratické diskuse: věcnost, otevřenost, poctivost, trpělivost a zdvořilost. Letošní ročník proběhl na téma Vize vzdělanosti. A Ergoeduka byla u toho.

Slavnostní zahájení konferenci odstartovalo 6. listopadu 2017 v 14.30. Panel 1 dal prostor diskutovat vizi vzdělanosti České republiky přímo s pěti prezidentskými kandidáty. Ve druhém dni v panelu 2 byla diskutována Vzdělanost v naší době pohled z nadhledu a v panelu 3 Vzdělanost v naší době pohled z praxe. Průběh konference byl výborně zorganizován včetně doprovodného programu. Diskuse sice nevedly k jednoznačným závěrům, prostředí a atmosféra však byly vskutku inspirativní. Více na www.broumovskediskuse.cz.