Vzdělávání jako podpora pracovního trhu

Vzdělávání jako podpora pracovního trhu HR Point CzechInvest Pardubice 23.11.2017

Dne 23.11.2017 proběhl v Pardubicích seminář CzechInvestu na téma Vzdělávání jako podpora pracovního trhu. Mezi prezentujícími byli Tomáš Vlasák, Jan Kuntscher a Jiří Janků. Zkušenosti firem se zaměstnáváním absolventů se různí. Mladí lidé většinou postrádají měkké dovednosti jakou jsou týmová práce, loajalita a vytrvalost. Prezentace agentury The Adecco Group přinesla řadu námětů jak vylepšit nábor nových pracovníků a jak si stávající udržet. Vzdělávání bylo prezentováno jako důležitý náborový nástroj. Naprosto unikátní byla prezentace pana Janků na téma, zda chatboti mohou nahradit recruitment. Zdá se, že blízká budoucnost přinese řadu překvapení, na která zatím nejsme ani jako vzdělavatelé ani jako zaměstnavatelé připraveni.