Spolupráce chráněného trhu práce se speciálním školstvím

Dne 7.12.2017 navštívil Ergotep náměstek hejtmana Královéhradeckého kraje pro oblast sociálních věcí pan Vladimír Derner. Cílem setkání bylo nastartovat spolupráci speciálního školství v Královéhradeckém kraji s chráněným trhem práce.

Po úvodním představení firmy Ergotep následovala prohlídka jednotlivých provozů. Setkání se účastnily i zástupkyně CIRI, příspěvkové organizace kraje pro podporu sociálních inovací. Pan náměstek ocenil zejména úroveň sociálního podnikání v Ergotepu a šíři možností pracovního uplatnění pro osoby se zdravotním postižením. Možnosti konkrétní spolupráce se jeví přednostně v exkurzích, praxích a stážích hendikepovaných žáků ze speciálních škol Královéhradeckého kraje, které by mohly v Ergotepu započít již v roce 2018. Organizátorem bude Ergoeduka, vzdělávací centrum sociálního podnikání firmy Ergotep v Proseči.