Muzikohrátky - začínáme 17.září 2013

Vzdělávací centrum Egroeduka ve spolupráci s Alžbětou Jasanskou Melkusovou připravilo pro Vaše děti ve věku 4 - 14 let zážitkové setkání s hudbou, rytmy a zvuky.

Prioritou je prožitková výuka s důrazem na aktivní zapojení a radost z vlastního hraní, rozvoj rytmického a sluchového cítění dětí, oblíbené písničky, říkadla, rytmické hry, tanec, hra na rytmické nástroje a také pěkné prostředí a příjemně strávené odpoledne.

Muzikohrátky jsou vhodné pro všechny děti i pro děti s problémy, které s sebou přináší hyperaktivita, nízké sebevědomí, tělesné postižení či psychosomatické problémy. Děti si sami vyzkouší hru na šamanské bubny, tibetské mísy, bubny djembe, zvonky, zvonkohry.

( Termíny setkání : 17.9., 1.10., 15.10., 29.10., 12.11., 26.11.)

muzikohratky