Ergotep pro žáky i pedagogy

Ve vzdělávacím středisku Ergoeduka v Proseči byl 20.10.2014 zahájen projekt na podporu praxí žáků se zdravotním postižením “Ergotep pro žáky i pedagogy” reg. číslo CZ 1.07/1.1.00/54.0051.

První skupiny žáků z Obchodní akademie Olgy Havlové z Janských Lázní a Střední školy F.D. Roosvelta pro tělesně postižené z Brna absolvovali první týdenní praxi. Po teoretické průpravě, věnované problematice sociálního podnikání, následuje prohlídka firmy Ergotep Proseč. Součástí realizace praktického vyučování je zejména praktická část na pracovištích Ergotepu, což je často první kontakt žáků se skutečnou prací.

Jeden den výuky žáci absolvovují praxi také u partnerů projektu - v Dřevovýrobě Otradov a ve Sdružení Neratov v Bartošovicích v Orlických horách v chráněných dílnách Kopeček, kde se seznamují s dalšími formami sociálního podnikání.

V současné době již praxe běží naplno a přijíždějí další skupiny žáků se zdravotním postižením z obou škol.

 

barevne logo