Tomáš Baťa - podnikatelský vzor

Ergotep CSR Institut o.p.s. Vás zve dne 8. 4. 2015 od 17.00 hod. do firmy Ergotep d.i. na přednášku „Tomáš Baťa- podnikatelský vzor“ . Přednášejícím bude výkonný ředitel Nadace Tomaše Bati pan Pavel Velev.

Fenomén baťovského podnikání je záležitostí, která si zaslouží zvláštní pozornost. Nejen z pohledu historického, ale také z pohledu současných trendů podnikání. Odkaz Tomáše Bati a jeho spolupracovníků je pro pochopení úspěšného a etického způsobu podnikání přímo slabikářem nebo chcete-li průvodcem – rádcem.

Přednáška je koncipována jako životní příběh zakladatele a jeho firmy s prezentací pracovních metod, fotografií a grafů ukazující jedinečnost myšlení a podnikání Tomáše Bati a jeho spolupracovníků.

bata letak