Závěrečný workshop - 12.6.2015

barevne logo

Vzdělávací centrum Ergoeduka družstva invalidů Ergotep v Proseči je v závěrečné fázi realizace projektu na podporu praxí žáků se zdravotním postižením s názvem Ergotep pro žáky i pedagogy, reg.číslo CZ.1.07/1.1.00/54.0051.

V pátek 12. 6. 2015 proběhl ve vzdělávacím centru Ergoeduka Proseč Závěrečný workshop projektu Ergotep pro žáky i pedagogy. Účastnili se ho členové realizačního týmu, zástupci partnerů projektu, dále jako hosté pracovníci úřadů práce Pardubického kraje, pedagogové škol a další významné osobnosti, celkem 45 účastníků. Vzácným hostem byla ředitelka Výboru dobré vůle Nadace Olgy Havlové MUDr. Milena Černá. Většina prezentací s týkala zejména klíčové aktivity 01 Realizace praktického vyučování, hodnocení projektu z pohledu realizátora i všech čtyř partnerů. Své seberealizační projekty zde prezentovali zástupci handikepovaných žáků - dva žáci SŠ F.D.R. Brno a jedna žákyně z OA OH Janské Lázně. Úvodní, stěžejní prezentaci přednesl Bc.Petr Herynek - vizi, jak dále pokračovat v započatém projektu, v praxích pro OZP.

Výstupem závěrečného workshopu jsou zkušenosti z projektu Ergotep pro žáky i pedagogy, možnosti a výhledy, jakým způsobem realizovat užší propojení vzdělávání s praxí, včetně návrhů další spolupráce po ukončení projektu mezi partnery projektu, kteří chtějí v realizaci praxí pokračovat, ale i spolupráce s dalšími subjekty (školy, sociální firmy, úřady práce). Dalším důležitým výstupem workshopu je zpracování informací získaných z evaluačních dotazníků, jež vyplnili účastníci workshopu. Tento sběr dat poslouží také jako podkladový materiál pro závěrečnou analýzu projektu. Projekt je jako celek vysoce hodnocen všemi účastníky závěrečného workshopu u všech klíčových aktivit, zejména však u aktivit 01 a 03, které byly zaměřeny pro žáky a pedagogy.

 

pdfIng. Jarmila Menšíková - Ergotep, družstvo invalidů

pdfBc. Petr Herynek - Ergotep, družstvo invalidů

pdfKarel Petrla - SŠ F.D.Roosevelta Brno

pdfMartin Kroupa - SŠ F.D.Roosevelta Brno

pdfŠárka Musilová - Obchodní akademie Janské Lázně

pdfPhDr. Jana Beránková - Ergotep, družstvo invalidů

pdfHelena Marie Hendrych - Dřevovýroba Otradov

pdfIng. Petr Konvalinka - SŠ F.D.Roosevelta Brno

pdfIng. Petr Konvalinka - SŠ F.D.Roosevelta Brno

pdfIng. Antonín Nekvinda - Sdružení Neratov, o.s.

pdfMgr. Jana Marešová - Obchodní akademie Janské Lázně

Medajlonek o praxi žáků - Pavlína Vodičková