Praxe žáků OZP

Ergotep, družstvo invalidů pokračuje ve velmi úspěšném projektu Ergotep pro žáky i pedagogy a připravil k realizaci Praxe žáků OZP.

V měsících říjen a listopad využije tuto příležitost 20 žáků OZP z Obchodní akademie, odborné školy a praktické školy Olgy Havlové, Janské Lázně. Tato inovativní odborná praxe nabízí žákům OZP zvýšení jejich dovedností a znalostí pro zlepšení jejich studijních výsledků i budoucímu uplatnění se na trhu práce.

Žáci rozšíří svoje znalosti o sociální podnikání, prohlédnou si celou firmu Ergotep, která je velmi dobrým příkladem integrace a začlenění OZP do pracovního procesu. Jeden den praxe absolvují žáci v Dřevovýrobě Otradov, kde si prohlédnou výrobní sociální firmu.

Věříme, že tyto odborné praxe dostatečně namotivují žáky pro jejich další osobní rozvoj a správně nasměrují jejich pohled pro budoucí uplatnění.