Profesní seniorita

Ergotep, družstvo invalidů získalo dva certifikované lektory v programu Profesní seniorita®.

Cílem tohoto vzdělávacího programu je řízení vlastní kariéry, zvládání změn, podpora duševní pohody a předcházení syndromu vyhoření.

Program je nově nabízen v rámci kurzů vzdělávacího centra Ergoeduka, kterou provozuje Ergotep, družstvo invalidů, největší zaměstnavatel osob se zdravotním postižením v České republice.

Jedná se o inovativní výukový program, který byl vyvinut odborníky ve Finsku. Je nástrojem řízení vlastní profesní kariéry. Pomáhá účastníkům nalézat nové způsoby řešení problémů, sdílet zkušenosti a předvídat změny. Probíhá formou skupinové práce, kterou vedou vždy dva zkušení lektoři. Koresponduje s filozofií sociálního podnikání, která je založena na osobním rozvoji zaměstnanců. Přijďte se přesvědčit a zapojte se do nové formy vzdělávání!