Metodické setkání lektorů a autorizovaných společností programu Profesní seniorita®

Metodické setkání lektorů a autorizovaných společností programu Profesní seniorita® proběhne ve vzdělávacím centru Ergoeduka ve dnech 16. - 17.3.2017.

Vzdělávací centrum Ergoeduka ve spolupráci s Age Managementem z.s. Brno pořádá v měsíci březnu setkání pro lektory a autorizované společnosti programu Profesní seniorita®. Setkání hostí vzdělávací centrum přední sociální firmy Ergotep, družstva invalidů v Proseči v Pardubickém kraji. Za tento program získal Finnish Institute of Occupational Health (Finsko) 1. cenu na mezinárodní soutěži v kategorii příkladů dobré praxe na konferenci Work, Stress, and Health 2008 ve Washingtonu D.C., USA. Program je nástrojem řízení vlastní profesní kariéry. Pomáhá účastníkům nalézat nové způsoby řešení problémů, sdílet zkušenosti a předvídat změny. Po úvodním seznámení všech lektorů proběhne exkurze firmy Ergotep a seznámení s filozofií sociálního podnikání, do kterého tento vzdělávací program velmi dobře zapadá.

Cílem setkání je poznat filozofii sociálního podnikání, zdokonalení lektorské práce a výměna zkušeností z dosud proběhlých školení tohoto programu.