Aktuální informace a příležitosti pro sociální podniky v Pardubickém kraji

Pardubický kraj ve spolupráci s Krajskou hospodářskou komorou Pardubického kraje vás zve na konferenci Aktuální informace a příležitosti pro sociální podniky v Pardubickém kraji.
Místo konání: Ergotep, družstvo invalidů, vzdělávací centrum Ergoeduka Proseč
Termín: 28.2.2018

 

Konference se skládá z ranního a odpoledního bloku, kde vystoupí řada zajímavých prezentujících s bohatými zkušenostmi v oblasti sociálního podnikání.


Program konference

9:30 – 10:00 Prezence a ranní káva

10:00 – 10:15 Zahájení konference
Pavel Šotola, radní Pardubického kraje
Eva Malinová, ředitelka Krajské hospodářské komory Pardubického kraje 

10:15 – 11:15   Operační program Zaměstnanost, výzva č. 129 Podpora sociálního podnikání                 
Linda Maršíková, Ministerstvo práce a sociálních věcí

11:15 – 11:45    Projekt „Podpora sociálního podnikání v ČR pokračuje“                 
Šárka Vokálová, odborná garantka projektu, Ministerstvo práce a sociálních věcí                 
Petra Francová, zástupkyně poradců, Ministerstvo práce a sociálních věcí

11:45 – 12:15   Možnosti podpory sociálních podniků v rámci výzev MAS Pardubického kraje                 
Petr Vomáčka, místopředseda Krajské sítě MAS Pardubického kraje

12:15 – 12:45    Občerstvení

12:45 – 13:15   Aktuální informace z oblasti zaměstnávání osob se zdravotním postižením, plánované změny v náhradním plnění
Eva Mikšová, ředitelka odboru zaměstnanosti Úřadu práce ČR, krajská pobočka v Pardubicích

13:15 – 13:45   Projekt Ergoprogress – sociální inovace v rámci integračních sociálních podniků                 
Petr Herynek, předseda Ergotep, družstvo invalidů

13:45 – 14:15    Podpora podnikání (a podnikavosti)                 
Tomáš Vlasák, ředitel regionální kanceláře pro Pardubický kraj, CzechInvest

14:15 – 14:45   Praktické zkušenosti se zaměstnáváním osob se zdravotním znevýhodněním                 
Otakar Klepárník, ředitel společnosti MEDESA s.r.o.

14:45 – 15:00   Diskuze             

15:00   Ukončení konference