Vzděláváme své zaměstnance

Ergotep d.i. ve spolupráci s Age Managementem z.s. realizují projekt na vzdělávání zaměstnanců ve výzvě č. 60 Vzdělávání - společná cesta k rozvoji s názvem Podpora vzdělávání členů Age Management z.s.

Vzdělávacích aktivit se účastní dvě skupiny zaměstnanců družstva a do projektu je tak zapojeno 28 účastníků. První skupina si prošla tématy Projektové řízení a Copywriting, čeká ji ještě Komunikace v obtížných situacích.

Druhá skupina se každou středu vzdělává v Angličtině.

Všichni účastníci by měli získat nové znalosti a posílit své dosavadní kompetence. Stinnou stránkou realizace je, že si účastníci nemohou vybrat libovolného (a hlavně) prověřeného lektora, neboť vzdělávání školí firmy, které vysoutěží zakázku za nejnižší cenu. Tomu pak odpovídá i kvalita průběhu vzdělávání.

Přejeme si, abychom v budoucnu mohli jako koncový zákazník vyhodnotit kvalitu lektorské práce a zpětně zapojit alespoň část pomyslně ušetřených dotačních prostředků směrem ke zvýšení kvality dodávaného vzdělávání.