Podzimní praxe žáků OAJL

Podzimní praxe žáků z Obchodní akademie Janské Lázně letos probíhá v termínech 5. - 9.11., 12. - 16.11. a 19. - 23.11. 2018.

Téměř celý listopad u nás v Ergotepu opět probíhají praxe žáků třetího a čtvrtého ročníku ze střední školy Olgy Havlové z Janských Lázní. Žáci mají zajištěn odborný program, v rámci kterého mají možnost vyzkoušet si procesy firmy a nahlédnout do činností jednotlivých útvarů Ergotepu,d.i., prohlédnout si celou firmu a seznámit se se zaměstnanci. Školení Úvod do problematiky sociálního podnikání je součástí praxe, aby žáci správně pochopili, jak funguje chráněný trh práce, na který by po studiu měli směřovat. Proto je výstupem absolvování praxe seberealizační projekt, který je žákům zadáván poslední den prvního týdne a bude prezentován ve druhém týdnu praxe na jaře. Celý týden se žákům věnuje tým zkušených interních lektorů jako je Ing. Jarmila Menšíková, Ing. Pavel Ducháček a Marek Lustyk, DiS.

Věříme, že se žáci budou těšit na jarní kolo praxí a zvládnou i zadaný úkol vytvořit vlastní seberealizační projekt.