Vzděláváme Rieder Beton

Ergoeduka vzdělávací centrum je dodavatelem části kurzů manažerských dovedností v projektu “Vzdělávání v Rieder Beton spol. s r.o., registrační číslo projektu CZ.03.1.52/0.0/0.0/16_043/0005031.

Realizace projektu je podpořena Evropským sociálním fondem v rámci Operačního programu Zaměstnanost. Z 22 školících dní zbývá odškolit posledních 5. Projekt se tak dostává do závěrečné etapy realizace. Věříme, že kvalita dodaných kurzů pomůže zvýšit odbornost a kompetence zaměstnanců této dynamické stavební společnosti.