První pomoc pro zaměstnance

Ergotep, družstvo invalidů v měsících září a říjnu proškolil své zaměstnance v poskytování první pomoci.

V rámci společenské odpovědnosti Ergotep, družstvo invalidů zajistil pro všechny své zaměstnance odborné školení První pomoci. Školení bylo realizováno profesionálními hasiči z Budislavi.

Odborná přednáška první pomoci zahrnovala podrobný popis a ukázku při záchraně lidského života. Všichni účastníci si v rámci školení vyzkoušeli nezbytné kroky záchranné akce od oslovení nemohoucího až po zavolání odborné pomoci.

Všem účastníkům se líbilo nejen školení ale i výborní lektoři z praxe, kteří tak zpestřili průběh pracovního dne.