Příprava k práci

Ergotep, družstvo invalidů úspěšně realizuje projekt Přípravu k práci ve spolupráci s Úřadem práce - Kontaktním pracovištěm Chrudim.

Příprava k práci v Ergotepu se zaměřuje hlavně na osoby OZP, které jsou v evidenci krajské pobočky ÚP. Cílem této společné aktivity je zapracovat uchazeče OZP na vhodné pracovní místo a ověřit si, zda je vybraná pracovní pozice vhodná i s ohledem na zdravotní hendikep. Příprava k práci trvá minimálně 12 týdnů, kdy si uchazeč zkouší vybranou pracovní pozici a získává nové zkušenosti, dovednosti a znalosti přímo v pracovním procesu. Instruktorem je zajištěn velmi důležitý individuální přístup, teoretická i praktická příprava.

V roce 2016 Ergotep, družstvo invalidů realizovalo přípravu k práci pro 4 uchazeče, z toho 3 získali vhodné pracovní místo přímo v Ergotepu. Čtvrtý uchazeč bude podnikat. Další 2 zájemci původně o Přípravu k práci získali přímo pracovní poměr.